Schválený rozpočet na rok 2019

Vlastní výnosy a tržby: 778 000,-

příspěvek zřizovatele na provoz: 950 000,-

příspěvek zřizovatele na odpisy budov: 29 160,-

neinv. účel. dotace od zřizovatele

dotace z jiných veřejných rozpočtů: 6 000 500,-

Výnosy celkem: 7 797 500,-

provozní náklady: 11 482 089,-

z toho: voda 99 900,-

             plyn 265 600,-

           el. energie  94 000,-

os. náklady celkem: 6 315 411,-

z toho. na platy   4 155 938,-

odpisy DM   53 640,-

Náklady celkem: 7 797 660,-